Китобхои дарсии синфи 9 pdf

Добро Пожаловать на официальный сайт Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан! Мы рады, что Вы проявили интерес к Национальному центру законодательства при Президенте Республики Таджикистан. Под ред. проф. Т. А. Ладыженкой М.гПросвещение, 1980. 240 с. 42. Мете A.A. Митрофанова О.Д., Одинцова Т.Б. Структура научного текста и обучения монологической речи. М.: Русский язык, 1981.- 141 с. 43. Михайлов М. М. Стилистика русской речи.

Иқтисодиёти ҷаҳонй ва сатҳи зиндагии одамон махсусан дар садсолаи охир бо сабаби истифодаи мошинҳои ҳароратй, энергияи электрикй дар истеҳсолот ва рӯзгор, микроэлектроника ва коммуникатсия, кашфиёт дар соҳаи физикаи атом, истифодаи энергияи ядрой ва нанотехнология бо суръати бемисл пеш меравад. Ҳамин тариқ, ба андешаи мо, тафаккури навро, ки инкишофи чаҳони муосир талаб менамояд, бидуни маърифати илмй тасаввур карда намешавад. Қариб 6 фоизи масоҳати кишвари моро пиряхҳо ташкил медиҳанд, ки захираи бузурги оби ошомиданӣ мебошанд. Proceeding from the analysis of manuals in physics for comprehensive schools published for the latest years in the Tajik language the authors prove that the realities of today’s Tajikistan are not adequately reflected in them.

Соҳиб шудан ба технологияи навин баробари маблаггузории мақсаднок, ки аз тарафи давлат ва ширкатҳои алоҳида ба амал бароварда мешавад, инчунин бо маърифати илмй ва кадрҳои интеллектуалй таъмин кардани ин равандро талаб менамояд. Аксаран, дар заминаи формулаҳои физикӣ, бузургиҳоеро дарёфт кардан мумкин аст, ки дар таҷрибаи бевосита онҳоро ба даст овардан амри муҳол аст, ё ки алҳол барои ин гуна ченкуниҳо имкониятҳои техникӣ вуҷуд надоранд.

Дар амали ин модда кадом масъалаҳои физикӣ ниҳонанд? Оғози соли равон тибқи нақшаи кории дафтари методии шуъбаи маорифи шаҳри Панҷакент дар маҷлисгоҳи шуъбаи маориф машварати омӯзгорони фанни математика баргузор гардид, ки дар он зиёда аз 120 нафар омӯзгори фанни математикаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва асосӣ ширкат варзиданд. Пешрафти сатҳ ва сифати зиндагии одамонро дар ҷаҳон, имрӯз ва фардо, бе истифодаи дастовардҳои илми табиатшиносй ва дақиқ пеш аз ҳама физикаи муосир, тасаввур карда намешавад. Physics: The textbook for the 11th from. -Dushanbe, 2009. -376pp. 6. The materials of the International Conference on Cooperation in Reference to Water Utilization.

Бигзор омӯзгорони муҳтарами мо ба воситаи ҳафтаномаи «Омӯзгор» фикру андешаҳои худро оид ба ин масъала баён намоянд. Барои чӣ? 18. Ҳангоми гарм кардан ва ба он омехта кардани хокаи домашӯӣ хосияти шустушӯии об хубтар мешавад.

Дар доираи ин иқдомот бори нахуст аз тарафи муаллифони ватанӣ китобҳои дарсӣ аз физика барои мактабҳои миёнаи ҳамагонӣ ба забонӣ давлатӣ таҳия ва нашр карда шуданд. Лозим ба ёдоварист, ки китобҳои дарсии «Геометрия барои синфи 8» ва «Геометрия барои синфи 9» аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа, содагии баён, пай дар пайии мантиқӣ ба гурӯҳбандии мафҳумҳои геометрӣ ва ороиши хуби техникӣ норасоие надоранд. Логические, лингвистические и историко-научные аспекты /отв. ред.Г. Бархударов.-М.: Наука, 1970. С. 40-51. 49. Джамшедов П.П. Проблемы глагольной типологии. ВРЕМЯ И ВИД. -Душанбе: Дониш, 1984.- 150 с. 50. Джамшедов П.П. Семантика видов в русском, таджикском и английском языках.

Садои санге, ки аз ин баландӣ меафтад ба гӯши шахси дар болои даргот буда, баъди чанд сония мерасад? Чунин тарзи истифодаи мавод аз воқеияти Тоҷикистон дар дастурҳои таълимй ва бевосита дар раванди таълими физика ба бедор намудани рагбати донишандӯзии хонандагон мусоидат менамояд. Variants of utilization of local materials are demonstrated; composition of questions and sums in physics being delivered as an example. Шояд баъди мавриди истифодаи омӯзгорон ва хонандагон қарор гирифтани китобҳои дарсии геометрия барои синфҳои 8 ва 9 (Ҷ. Шарифов ва У. Бурҳонов соли 2007) аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё зерниҳодҳои вазорат ба барномаи фанни геометрия тағйирот ворид шуда бошанд.

Масалан, дар як худи кӯли Сарез зиёда аз 16 миллиард метри кубӣ оби нӯшокӣ захира шудааст. Тоҷикистон аз рӯи нишондиҳандаи захираҳои оби ошомиданӣ ба ҳар сари аҳолӣ дар ҷаҳон яке аз ҷойҳои аввалро ишгол менамояд. Аён аст, ки танҳо боби аввали китоб ва қисман боби шашуми китоби дарсӣ бо барнома ҳамоҳанганд. Моеъҳо дар зарф бо кадом тартиб дойгир мешаванд?

Вып. 18; часть 1. М.: Всесоюзный центр переводов, 1989. — 40 с. 82. Лейчик В.М. Термин и его определение // Терминоведение и терминография в индоевропейских языках: Сб. науч. тр. / отв. ред. Б.И. Бартков. Маълум мешавад, ки хонанадагони баргашта аз таътил дубора дунёи худро дар китобхона ва миёни китобҳои наву куҳна меёбанд.Ҳамарӯза садҳо тан вориди толорҳои хониш мешаванд, то аз бойгонии Китобхонаи миллӣ истифода кунанд.

Маърифат ва ҷаҳонбинии илмй чавонони моро аз ҳама гуна калавишҳои хурофотгаро ва нигилизми милливу мазҳабй озод намуда, заминаи инкишофи қобилияти эчодии онҳо мегардад. Инкишофи чаҳонбинии илмии сокинони кишвар ба нумӯи рукни дунявияти давлатдории мо заминаи боэътимод мешавад. Аз ин рӯ масъалаи бо чаҳонбинии илмй мусаллаҳ кардани одамон, махсусан насли чавон, масъалаи давлатй — сиёсй маҳсуб меёбад. Қазоват намоед. Як барномаи таълимӣ ва се китоби дарсӣ. Барои чӣ аз дигар моеъ не, аз об истифода мебаранд? 2. Оё массаи сатили оби нӯшокӣ ва ҳамингуна сатили оби баҳр бо ҳам баробар аст?

Саратов, 2001. — 25 с. 93. Мамаджанова JI. Сопоставительный анализ юридических терминов в таджикском и английском языках: Автореф. дис. канд. филол. наук. — Душанбе, 2009. 24 с. 94. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Ҳоҷат ба таъкиди муҳим будани ин рисолат нест, зеро бедор намудани шавқи донишандӯзӣ яке аз вазифаҳои асосии мактаб ба шумор меравад.

Название файла: matimatika_himiy_biologiy_fizika_geografiy_tj.pdf
Размер файла: 590 KB
Количество загрузок: 1413
Количество просмотров: 556
Скачать: matimatika_himiy_biologiy_fizika_geografiy_tj.pdf

Похожие записи: