Anlatımın oluşumu ppt

Bağlaşıklık, metindeki dil öğelerinin dil bilgisi kurallarına uygun olarak yan yana getirilmesidir. Cümlede “Defterini” sözcüğünün aldığı ekler, ona hem II. tekil, hem III. tekil kişiye ait olma anlamı katmaktadır. Kelimeler yan ve mecaz anlamlaryla kullanlr, imgesel, sanatl bir anlatm vardr. Ancak “Bu insanları… yardım edin” denmez, “yardım etmek” fiili dolaylı tümleç istemektedir.

Buna göre cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için “mantıklı” sözcüğüne ek eylem getirmek gerekir. “Ne kadar dilekçe yazıldıysa da, her nereye başvurulduysa da bir sonuca ulaşamadı.” cümlesinde çat uyuşmazlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Örneğin Reader ve Acrobat, potansiyel olarak zararlı içeriğin yüklenmesine izin verebilecek PDF’leri veya kötü sözdizimi (programlama dili kuralları) ile oluşturulan PDF dosyalarını engelleyebilir. Aranabilir PDF’lerinizi arşivlemeden önce doğru olduklarından emin olun. Çünkü insan dışındaki varlıkların çoğulları özne olduğunda yüklem tekil olmalıdır. “O gün sınıfta bir ben bir de arkadaşım Ali vardı.” cümlesinde özne-yüklem uyumsuzluğundan doğan anlatım bozukluğu vardır.

Bir metinde bağlaşıklık ve bağdaşıklık ilkelerine uyulması bağdaştırma, bağlam ve hâlin gereği gibi kavramların daha iyi bilinmesine bağlıdır. Buna metnin bağlaşıklık ve bağdaşıklık ilkelerine uyumlu olması da diyebiliriz. Her düzeltme için Kabul Et’i, görev tamamlandığında da Bitti’yi tıklatın. Metni Tanı simgesini tıklatın, metin tanıma için bir sayfa aralığı ve dil belirleyin, Metni Tanı’yı tıklatın.

Belgeyi açmanın güvenli olduğundan emin olmak için belgeyi size gönderen kişi veya belgeyi yüklediğiniz web sitesi gibi belgenin kaynağını iki kez kontrol edin ve ardından diğer sorun giderme adımlarına devam edin. Dosya İçeriği: Anlatım bozuklukları konulu slayt gösterisi, sunum Paylaşımı için Leman Arslan adlı kullanıcımıza teşekkür ederiz. Çünkü “dokuduğu” sözcüğü yanlış anlamda kullanılmıştır. Bu sözcük “halı, kilim” gibi sözcüklerle birlikte kullanılır. Hâlin gereği, bir cümle veya metinde sözün bağlama uygun bir şekilde kullanılmasıdır.

Cümlede anlam ilişkilerine dikkat edilmemesi anlamsal, dilbilgisi kurallarına uyulmaması ise yapısal anlatım bozukluklarına neden olur. Güzel bir ev alana “Güle güle oturun.” demek hâlin gereğidir.

Badatrmalar dilde yaygn olarak kullanlan ifadelerle oluturulabildii gibi birbiriyle uyumayan kelimelerden de oluturulabilir. Hlin gerei: Bir cmle veya metinde szn balama uygun bir ekilde kullanlmasdr. Kelimeler ilk anlamlaryla kullanlrlar. Ta duvar, renkli cam vb.

Acrobat düzenleme aracını açtığınızda, Acrobat otomatik olarak metin tanıma işlevini uygular. Dolayısıyla “yardım edin” yükleminden önce “onlara” dolaylı tümleci getirilmelidir. “Sararan yapraklar, dallardan usulca düşüyorlar.” “Koyunlar, gölden su içiyorlar.” cümlelerinde de özne-yüklem uyuşmazlığı vardır. Cümlede “küçümsemek” ve “yardım etmek” fiilleri vardır. “Bu insanları” nesnesi iki fiil için de ortak kullanılmıştır.

Ancak özne, ikinci cümlenin yüklemi ile uyumlu değildir, “kimse… eleştiriyor” ifadesinde bozukluk vardır. Yani sözcük “iyileşmesini” olmalıdır. “Yazılarını sanat dergilerine göndermeyi ne geçmişte ne günümüzde düşünüyorum.” cümlesinde yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır, “günümüzde düşünüyorum” ifadesinde bir bozukluk yoktur ancak “geçmişte düşünüyorum” denmez.

Anlatım şiir ve düzyazı olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre cümleyi, “Dikkat et yoksa ayağın burkulabilir hatta kırılabilir.” şeklinde söylemeliyiz. “Defterini kimse görmemiş.” cümlesinde anlam belirsizliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır.

anlatımın oluşumu ppt
Название файла: 5018 SAYILI KAMU MALÄ° YÖNETÄ°MÄ° VE KONTROL KANUNU.ppt
Размер файла: 315 кб
Количество загрузок: 1121
Количество просмотров: 197
Скачать: 5018 SAYILI KAMU MALÄ° YÖNETÄ°MÄ° VE KONTROL KANUNU.ppt

Похожие записи: